Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i części m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody. Projekt powyższy o całkowitej wartości 1 922 430,00 zł jest współfinansowany z RPO WL w wysokości 954 756,00 zł. Efektem będzie nowa sieć wodociągowa o długości niemal 6 km, z której korzystać będą mieszkańcy miejscowości Ludmiłówka. W ramach projektu wbudowane zostaną studnie wodomierzowe w pobliżu posesji prywatnych, w których zainstalowane będą wodomierze umożliwiające odczyt zdalny. Zmodernizowane także zostanie całkowicie ujęcie wody, a na obniżenie kosztów eksploatacyjnych wpłynie zainstalowana na ujęciu instalacja fotowoltaiczna.

 

Czytaj więcej

 

Facebook
Google+
http://dzierzkowice.bok.gmina.pl/nieszczelnosc-wewnetrznej-instalacji-wodociagowej/
Twitter