CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. NA 2018 ROK