Poniżej znajduje się ankieta dotycząca segregowania odpadów w gospodarstwach domowych.

ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Czy uważa Pani/Pan, że obecny system segregowania odpadów w Pani/Pana gminie funkcjonuje prawidłowo?

Czy w Pani/Pana miejscu zamieszkania jest możliwość segregacji odpadów?
Jaką kwotę przeznacza Pani/Pan miesięcznie na opłaty za odpady?