W celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska Spółka rozpoczyna akcję: ” Stop dla nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków”. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych   i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej na obszarze działalności KPWiK Sp. z o.o.. Zjawisko nielegalnego poboru wody…

Czytaj więcej Stop dla nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków

Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i części m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody. Projekt powyższy o całkowitej wartości 1 922 430,00 zł jest współfinansowany z RPO WL w wysokości 954 756,00 zł. Efektem będzie nowa sieć wodociągowa o długości niemal 6 km, z której korzystać będą mieszkańcy miejscowości Ludmiłówka. W ramach projektu…

Czytaj więcej Przebudowa wodociągu